Autentificare

Autentificare

Dispozitii primar

Dispozitia nr 114 privind desemnarea persoanelor responsabile cu scrierea noului registru agricol 2020-2024, in format letric

DISPOZITIE:

Art. 1 Incepand cu data prezentei, se desemneaza drept persoane responsabile cu scrierea noului registru agricol 2020-2024, in format letric, Domnul consilier, ing. Popescu Gheorghe si Doamna referent Balasel Maria Natalia, ambii salariati in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi, cu atributii principale de serviciu, de operare in registrelor agricole, in format letric si in tormat digital.

Art. 2 Activitatea de scriere a noului registru agrieol,in format letric, care constituie sarcina si atributiune de serviciu, cu care se completeaza fisele posturilor celor doua persoane desemnate la art.1 din prezenta dispozitie, se va efectua in timpul programului normal de lucru si se va finaliza pana la data de 31 mai, 2020.

Art. 3 Prezenta dispozitie va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei precum şi pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro şi comunicată prin grija secretarului:
- Institutiei Prefectului-Judetul Vâlcea;
- membrilor comisiei.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.