Dispozitii primar

Dispozitia 119 Referitoare la: Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică la Spitalul Orăsenesc Brezoi

Scris de Administrator și publicat la 13 Mar 2020, 11:08, în categoria: Dispoziții Primar.

DISPOZIŢIE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Orăşenesc Brezoi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2 Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Brezoi va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, pe baza Regulamentului aprobat prin Dispoziţia Primarului Oraşului Brezoi.

Art. 3 Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija Compartimentului de resurse umane al Spitalului Orăşenesc Brezoi, Consiliului de Administraţie al unităţii sanitare şi va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare pe site-ul Primăriei Orașului Brezoi.

Brezoi, la data de 12.03.2020

Tipărire

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.