Autentificare

Autentificare

  • Acasă
  • Primaria
  • Primar
  • Dispozitii primar
  • DISPOZITIA Nr. 378 Referitoare la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral in orasul Brezoi, in vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, din anul 2020

Dispozitii primar

DISPOZITIA Nr. 378 Referitoare la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral in orasul Brezoi, in vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, din anul 2020

DISPOZITIE :

Art.1 Se stabilesc drept locuri de afisaj electoral pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020, urmatoarele puncte dotate cu panouri de afisaj:

Satul Calinesti - incinta Caminului Cultural Calinesti;
Satul Paseoaia - incinta Scolii Pascoaia;
Satul Proieni - incinta Scolii Proieni;
Satul Valea lui Stan - incinta Scolii Valea lui Stan;
Brezoi, zona urbana:

-panourille amplasate in zona Pietii Agroalimentare;
-panourile amplasate in zona Scolii nr.l, Brezoi;
-panourile amplasate in zona Scolii nr.2, Brezoi;
-panourile amplasate in Parcarea din zona Salii de Sport a orasului Brezoi.

Art.2. Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

Art.3. Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe electorale.

Art.4. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la Art.1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Art.5. În alte locuri decât cele stabilite conform Art.1, afişajul electoral este interzis.

Art.6. Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

Art.7. Integritatea panourilor şi a afişe lor electorale amplasate în locuri autorizate se asigura cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne.

Art.8. Viceprimarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, care se va comunica in conditiile legii si se va afisa la sediul Primariei orasului Brezoi.

Art.9. Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului-Judetul Valcea si Compartimentului relatii publice in vederea afisarii la sediul primariei si se va posta si pe site-ul www.primariabrezoi.ro.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.