Autentificare

Autentificare

Serviciul de Protectie si Asistenta Sociala

Strategia de Dezvoltare, privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023

Consiliul Local al orasului Brezoi, judetul Valcea, intrunit  la 31 ianuarie, 2019 a adoptat Strategia de Dezvoltare, privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi pentru perioada 2018-2023.

Mai mult...

Tipărire Email

Strategia privind activitatea de asistenta si protectie sociala la nivelul Orasului Brezoi

Serviciile de asistenta sociala si protectie speciala a persoanelor aflate in imposibilitatea de a-si exercita drepturile si obligatiile legale (copii, persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, familii aflate in dificultate) necesita stabilirea unor directii clar definite de reformare/restructurare in concordanta cu standardele europene, in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.

Mai mult...

Tipărire Email

Organizarea si functionarea serviciilor de asistenta sociala Brezoi

Compartimentul de Administratie Publica, Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala, Cantina Sociala, Compartimentul de Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi se organizează si funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale.

Mai mult...

Tipărire Email