Autentificare

Autentificare

Serviciul de Protectie si Asistenta Sociala

Organizarea si functionarea serviciilor de asistenta sociala Brezoi

Compartimentul de Administratie Publica, Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala, Cantina Sociala, Compartimentul de Servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi se organizează si funcţionează potrivit prevederilor Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale.

Documentul este disponibil pentru descarcare aici

Tipărire Email