Autentificare

Autentificare

Publicații de Căsătorie

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face, în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Publicațiile de căsătorie sunt ținute la dispoziția publicului timp de 15 zile de la data publicării.

Nu există articole în această categorie. Dacă pe această pagină există subcategorii, acestea pot conține articole.