Autentificare

Autentificare

  • Acasă
  • Proiecte cu Finanțare UE
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Scurta descriere a proiectului ÎMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN ORASUL BREZOI, PRIN INFIINTAREA UNUI CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU TINERET SI PRIN AMENAJAREA SPATIILOR URBANE

UAT ORAŞ BREZOI

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALAOras Brezoi, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN ORASUL BREZOI, PRIN INFIINTAREA UNUI CENTRU MULTIFUNCTIONAL PENTRU TINERET SI PRIN AMENAJAREA SPATIILOR URBANE”, cod MySMIS 125780, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020);Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii; Prioritatea de Investiții 9b. – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane si rurale; Obiectiv Specific 13.1.– Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România 

Mai mult...

Tipărire Email

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Scurta descriere a proiectului ÎMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI REABILITARE SPATIU URBAN

UAT ORAŞ BREZOI

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Oras Brezoi, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE SI REABILITARE SPATIU URBAN”, cod MySMIS 126304, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020); AXA PRIORITARĂ 13 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B: OFERIREA DE SPRIJIN PENTRU REVITALIZAREA FIZICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN REGIUNILE URBANE ȘI RURALE; OBIECTIVUL SPECIFIC 13.1: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

Mai mult...

Tipărire Email

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL BREZOI

UAT ORAŞ BREZOI

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Oras Brezoi, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL BREZOI” , cod MySMIS 122064, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020)AXA PRIORITARA 3 – Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de Investiție 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusive promovarea mobilității urbane multimodale durabile si a măsurilor de adaptare relevente pentru atenuare; Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbana durabilă.

Mai mult...

Tipărire Email

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

DESCRIERE PROIECT IN IMPLEMENTARE "MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL BREZOI"

UAT ORAŞ BREZOI

Titlul proiectului: „MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL BREZOI”

Numele beneficiarului: UAT ORAŞ BREZOI

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon, încurajarea utilizării sistemului de transport public, precum și creșterea atractivității orașului Brezoi.

Valoarea totală a proiectului: 15.874.429,71 lei

Mai mult...

Tipărire Email