Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • centru
  • primaria-vara
  • biserica

DISTRIBUTIE OLTENIA anuntă lucrări programate în orasul Brezoi, în data de 26 noiembrie 2020

În orasul Brezoi, în data de 26 noiembrie 2020, sunt programate lucrări efectuate de Distribuție Oltenia

Citeste

Proiect Taxe si Impozite 2021

Se aduce la cunoştinţa publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, că se propune spre dezbatere publică - PROIECTUL DE HOTARARE al CONSILIULUI LOCAL ORAS BREZOI, privitor la stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2021- însoţit de Referatul de aprobare nr.6554/20.11.2020 a iniţiatorului proiectului de hotărâre - Primarul Oraşului Brezoi.

Citeste

Miercuri 25 noiembrie 2020, ora 15.00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna noiembrie

În conformitate cu prevederile art. 133 , art.134, si art. 135. din O.U.G nr.57/20 19 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 25 noiembrie 2020, ora 1500, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe Juna noiembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste