Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • biserica
  • centru
  • primaria-vara

Joi 24 septembrie 2020, ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna Septembrie

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art. 135. din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 24 septembrie 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste