Autentificare

Autentificare

  • landscape-night
  • landscape-day
  • landscape-evening
  • biserica
  • capra-neagra
  • biserica
  • centru
  • cladire-primarie
  • primaria-vara

Buruiana AMBROZIA

Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii ?
Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând genului Ambrosia o reprezintă specia Ambrosia Artemisiifolia, cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă.

Citeste

Informatii de interes public comunicate din oficiu 2022

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Citeste

Anunt intocmire documentatie tehnica pentru realizarea obiectivului "Modernizare strazi si drumuri publice in orasul Brezoi, judet Valcea"

UAT ORAS BREZOI cu sediul social in oras BREZOI, Str. Lotrului, Nr. 2, Jud Valcea, va anunta ca s-a intocmit documentatia tehnica pentru realizarea  obiectivului "Modernizare strazi si drumuri publice in orasul Brezoi, judet Valcea"

Documentatia a fost inaintata la sediul SGA. Valcea, Rm. Valcea.

Citeste

Situatia certificatelor de urbanism ianuarie-mai-2022

Citeste

Vineri, 10 iunie, 2022, ora 14,00, are loc la sediul Primaria Orasului Brezoi

In conformitate cu prevederile art.133 alin.(2), art.134 alin.(4), lit.b, si art. 135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de vineri, 10 iunie, 2022, ora 14,00, are loc la sediul Primaria Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna iunie 2022, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste