Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • centru
  • biserica
  • primaria-vara

Joi 30 iulie 2020, ora 15,00, sedinta ordinara pe luna iulie a Consiliului Local Brezoi

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 30 iulie 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna iulie, cu urmatoarea ordine de zi:

Citeste