Autentificare

Autentificare

  • biserica
  • centru
  • biserica
  • primaria-vara

Taxe si impozite locale pentru anul 2021

Conform Hotararilor 100 si 101, din 17 Dec 2020, nivelul taxelor si impozitelor locale ale orasului Brezoi este stabilit dupa cum urmeaza:

Citeste

Serviciile acordate de catre Unitatea de Ingrijiri la Domiciliul a Persoanelor Varstnice

Serviciul de Ingrijire la domiciliu a Persoanelor Varstnice cod 810101-1, cu sediul în orasul Brezoi, str. Lotrului, nr.2, judetul Valcea, cod poştal 245550, telefon /fax 0250 778
240 / 0786 180 241

Domeniu de competenţă

  • servicii de asistenţă socială acordate persoanelor vârstnice (care au implinit vârsta legală de pensionare).

Categorii de beneficiari

  • beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane vârstnice dependente sau semidependente care necesită ajutor pentru realizarea activităţilor de bază şi/sau pentru realizarea activităţilor
    instrumentale ale vieţii zilnice.

Citeste